Hotový finální obraz je originálním jedinečným autorským dílem, za jehož autora je považován jeho zhotovitel, tzn. Martin Vinš.
V případě dodání vaší vlastní fotografie (zdrojové foto fotil jiný autor) jde o tzv. derivované dílo (malba založená na fotografii jiného autora) a výsledná podoba nového díla je rovněž chráněna autorským zákonem.

S předáním hotového obrazu (digitálního souboru) zákazník automaticky získává všechna práva k jeho volnému užití.
Já jako autor si naopak vyhrazuji výjimku užití díla k vlastní prezentaci realizované práce v rámci vlastního portfolia, případně demonstrování použité techniky. Jinak ovšem nebudu předané dílo dál nijak svévolně užívat k žádným komerčním ani jiným účelům.

Poznámka: Pokud si zákazník z nějakého důvodu bude přát, aby hotový obraz nebyl používán ani k účelům mé vlastní prezentace – dohoda je možná. Tuto skutečnost mi však prosím oznamte předem.