Obraz avatara Kalki

Obraz avatara Kalki

Dle staroindických Véd se zjeví na konci temného věku Kali, kdy drtivá většina lidstva bude žít už jen jako zvířata a veškerá lidskost a duchovní moudrost bude téměř zapomenuta, Nejvyšší Osobnost Božství jako Kalki avatar, který zničí všechny bezbožné, aby byl následně se zbytkem přeživších započat nový cyklus věků a na zemi se vrátilo zpět dobro, moudrost, zbožnost…